Opis projekta

Kreirali smo dizajn brošure za dućan nautičke opreme. Brošura je služila kao predstavljanje dućana na nautičkom sajmu u Splitu.
Broj stranica: 6