Opis projekta

Zanimljiv dizajn posjetnica za enci Nautiku.